Facebook Mapa webu verze stránek pro lidi se zrakovým postižením
rozšířené vyhledávání
Obec Starovičky
ObecStarovičky

Výstavba rodinných domů v obci

Výstavba rodinných domů v obci Starovičky
Tento článek popisuje výstavbu rodinných domů v naší obci od r. 2004 v nových, do té doby nezastavěných lokalitách s výhledem do budoucna.
 
1. Lokalita Školní zahrady – výstavba ukončena kolaudací RD v roce 2010
 
V lokalitě byly celkem 3 stavební místa s výstavbou dvou samostatně stojících srubových domů, třetí dům byl postaven klasickou zděnou technologií se dřevem obloženou venkovní fasádou tak, aby připomínal po dokončovacích pracích dřevostavbu a celá oblast spolu s rybářským srubem působila konzistentně. Inženýrské sítě zde již byly vybudované, obec zaplatila pouze náhrady nájemcům pozemků za trvalé porosty v celkové výši 19 500,- Kč. Cena pozemků byla stanovena na 180 Kč/m2, příjem z prodeje pozemků byl 964 tis. Kč. V okolí bylo vysazeno celkem 20 listnatých stromů a v bezprostřední blízkosti lokality bylo v roce 2020 vybudováno workoutové a parkourové hřiště.
 
2. Lokalita Tálky
 
Oblast s celkovým počtem 49 nových domů. V bezprostřední blízkosti lokality byla vytvořena klidová zóna vysazením nové zeleně na ploše 2,5 ha. Výstavba RD probíhala ve 4. etapách. Dosud byla ukončena výstavba v lokalitách Tálky I., II., III., pouze jeden RD lokality Tálky III. je ještě ve výstavbě, od r. 2020 probíhá výstavba lokality Tálky IV.
 
Tálky I. – výstavba ukončena
 
- oblast od budovy základní školy ke zděnému transformátoru na komunikaci III/4203 s celkem 17- ti domy (3 dvojdomky a 11 samostatně stojících). Většina domů je postavena klasickou technologií, pouze 1 dům je dřevostavba. V lokalitě jsou provedeny všechny dokončovací práce včetně chodníku. Jsou zde také umístěny kontejnery pro separovaný odpad. Podél místní komunikace bylo vysazeno 13 stromů. Výstavba inženýrských sítí začala v r. 2004, prodej pozemků byl zahájen v r. 2004, cena pozemků byla stanovena na 80 Kč/m2, celkový příjem z prodeje pozemků byl 921 tis. Kč, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 850 tis. Kč, kolaudace domů proběhla do r. 2011
 
Tálky II. – výstavba ukončena
 
- v oblasti podél silnice III/4203 ve směru na Šakvice a souběžné slepé ulice je postaveno celkem 12 nových domů. Všechny domy byly postaveny klasickou technologií. V lokalitě jsou provedeny všechny dokončovací práce včetně chodníku. Výstavba inženýrských sítí začala v r. 2005, jejich celkové náklady pro I. a II. etapu včetně komunikace a přeložky VN byly 9 600 tis. Kč, příspěvek fy E.ON a JmP činil 485 tis. Kč, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a JmK ve výši 2,5 mil. Kč. Prodej pozemků byl zahájen v r. 2007 se stanovenou cenou 180 Kč/m2, celkový příjem z prodeje pozemků byl 1 830 tis. Kč. Kolaudace domů proběhla do r. 2011.
 
Tálky III. – výstavba ukončena
 
- v této etapě bylo postaveno celkem 15 samostatně stojících rodinných domů ve směru od základní školy po komunikaci III/4203 ve směru na Šakvice. Většina domů byla postavena klasickou technologií, pouze jeden dům je montovaný z prefabrikovaných panelů. V lokalitě jsou provedeny všechny dokončovací práce včetně chodníku. Výstavba inženýrských sítí byla zahájena v r. 2008, celkové náklady pro vybudování inženýrských sítí byly 7 457 tis. Kč, příspěvek JmP činil 615 tis. Kč, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a JmK ve výši 1,7 mil. Kč. Prodej pozemků byl zahájen
v r. 2007 se stanovenou cenou 300 Kč/m
2, celkový příjem z prodeje pozemků byl 4 586 tis. Kč. Kolaudace domů proběhla do r. 2020, jeden dům byl v r. 2024 ještě rozestavěný.
 
Tálky IV. – výstavba ukončena
 
- oblast v jižní části celé lokality, která leží v ochranném pásmu tranzitních plynovodů. Společnost NET4GAS povolila stavbu RD až v roce 2018 do max. ve vzdálenosti 105 m od okraje nejbližší trasy (ochranné pásmo je 200 m). V této etapě je postaveno 5 RD zděnou technologií. V lokalitě jsou provedeny všechny dokončovací práce včetně chodníku. Doplnění inženýrských sítí bylo zahájeno v r. 2020, celkové náklady pro vybudování inženýrských sítí včetně přeložky vysokého napětí jsou 1 967 tis. Kč. Prodej pozemků byl zahájen v r. 2020 se stanovenou cenou 500 Kč/ m2 + DPH, celkový příjem z prodeje pozemků činil 4 586 tis. Kč, kolaudace RD je stanovena do 31.12.2025.
 
3. Lokalita Zahrady
 
Jedná se o plochu pro výstavbu RD mezi komunikací III/4203 a firmou Thermal Trend s.r.o., navazující na zastavěnou část obce. Lokalita je rozdělena na 49 stavebních pozemků, v její severní části je od r. 2023 vytvořena zóna zeleně na ploše cca 7500 m2, která odděluje lokalitu bydlení od průmyslové zóny. V navazující západní části je od r. 2013 realizována klidová zóna zeleně na ploše 9000 m2. Výstavba RD bude probíhat ve 4 etapách, první etapa byla ukončena kolaudacemi RD v roce 2021, jeden dům byl ještě v r. 2023 nezkolaudovaný, ve druhé etapě bylo prodáno v r. 2023 celkem 11 pozemků. Prodej dalších 9-ti stavebních pozemků ve třetí etapě bude zahájen pravděpodobně v r. 2028, v poslední čtvrté etapě pak zbývají pouze 3 stavební pozemky ve vlastnictví obce s prodejem cca v r. 2032.
 
Zahrady I.- výstavba ukončena
 
- oblast v jižní části lokality podél Starovičského potoka s celkem 15- ti domy postavených klasickou technologií, z toho 2 domy v pasivním standardu. V lokalitě jsou provedeny všechny dokončovací práce včetně chodníku. V lokalitě musela být provedena úprava koryta potoka včetně nového mostu přes potok, a přeložka vodovodního přivaděče, nyní jsou provedeny všechny dokončovací práce mimo chodníku, jehož výstavba bude realizována po úplném dokončení všech RD. Výstavba inženýrských sítí začala v r. 2016, celkové náklady pro vybudování inženýrských sítí včetně úpravy koryta potoka a vybudování mostu přes potok byly 5 850 tis. Kč. Prodej stavebních pozemků byl zahájen v r. 2015, kolaudace je stanovena nejpozději do 31.12.2021, cena pozemků byla stanovena na 400 Kč/ m2, celkový příjem z prodeje pozemků byl 4 331 tis. Kč.
 
Zahrady II.- prodej stavebních pozemků ukončen, realizace stavby RD
 
- oblast navazující na předchozí etapu výstavby s celkem 16-ti rodinnými domy, realizace staveb RD zahájena od r. 2024. Ve vlastnictví obce Starovičky bylo 11 stavebních míst, zbývajících 5 pozemků bylo použito v rámci směny se stávajícími vlastníky orné půdy pro vyřešení parcelace plochy v lokalitě. Stavby RD budou provedeny jak zděnou technologií, tak i formou dřevostaveb. V lokalitě byla provedena přeložka stávajícího vodovodního přivaděče. Výstavba inženýrských sítí začala v r. 2023, celkové náklady pro vybudování inženýrských sítí jsou 9 884 tis. Kč. Prodej stavebních pozemků byl zahájen v r. 2023, kolaudace je stanovena nejpozději do 31.12.2028, cena pozemků byla stanovena na 900 Kč/ m2+ DPH, celkový příjem z prodeje pozemků byl 10 678 tis. Kč.
 
Zahrady III.- prodej stavebních pozemků s registrací žádostí pravděpodobně v r. 2028
 
- další etapa výstavby navazující na severní část lokality Zahrady II. s 12-ti stavebními místy, ve vlastnictví obce je 9 z nich, zbývající 3 pozemků byly použity v rámci směny
se stávajícími vlastníky orné půdy pro vyřešení parcelace plochy v
lokalitě. Pro tuto etapu výstavby je vydáno stavební povolení k výstavbě inženýrských sítí. Předpokládaná realizace IS i prodej pozemků stavebníkům je r. 2028.
 
Zahrady IV.- prodej stavebních pozemků s registrací žádostí pravděpodobně v r. 2032
 
- další etapa výstavby uzavírající celou lokalitu výstavby RD Zhrady v její severozápadní části s 6-ti stavebními místy, ve vlastnictví obce jsou 3 z nich, zbývající 3 pozemky byly použity v rámci směny se stávajícími vlastníky orné půdy pro vyřešení parcelace plochy v lokalitě. Pro tuto etapu výstavby je vydáno stavební povolení k výstavbě inženýrských sítí. Předpokládaná realizace IS i prodej pozemků stavebníkům je r. 2032.
 
4. Lokalita Padělky
 
- v této oblasti je celkem 7 pozemků v soukromém vlastnictví pro výstavbu domů v šířce 10 – 13 m, což by umožňovalo stávajícím vlastníků výstavbu RD pouze v uzavřené formě, tj. řadovou výstavbu. Pro obec tato skutečnost znamená vybudovat inženýrské sítě a komunikaci ve finančním objemu min. 7 000 tis. Kč. Výstavba v této oblasti je tedy nejbližší době z hlediska vynaložených finančních nákladů velmi nepravděpodobná, snad jen po dohodě s vlastníky pozemků, kteří by se tak museli z větší části na finanční úhradě podílet.
 
5. Lokalita ul. Pánská
 
– oblast na konci ulice Pánská, navazující na lokalitu Školní zahrady.
Plocha byla rozdělena na 2 stavební pozemky. Jeden pozemek o výměře 589 m2 byl prodán v r. 2023 v ceně 900 Kč/m2+ DPH, druhý pozemek bude prodán zájemci o stavbu RD po scelení navazujících soukromých pozemků jejich novému vlastníkovi.
 

Orientační plánek

U Hřiště 2004Komárov před výstavbouJaro 2005Léto 2005Léto 2005Léto 2005Léto 2005Podzim 2005Podzim 2005Podzim 2005Léto 2006Léto 2006Léto 2006Léto 2006Lokalita pro II. etapu výstavbylokalita Tálky III_VI 09Tálky II 2008Tálky II 2008Tálky II 2008

Obec

Revitalizace zeleně na vybraných lokalitách

Povinná publicita - Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Starovičky

Povinná publicita - Projekt „Workout a parkour hřiště, nejlepší cvičiště“

Projekt workout

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapa závad, rezervační systém KD

mapa

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

dnes, středa 22. 5. 2024
déšť 17 °C 13 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 21/11 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 23/11 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 23/12 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Střelby 7.7.07

Teploměr

22.5.2024 16:05

Aktuální teplota:

22.7 °C

Vlhkost:

55.4 %

Rosný bod:

13.3 °C