Facebook verze stránek pro lidi se zrakovým postižením
rozšířené vyhledávání
Obec Starovičky
ObecStarovičky

Výstavba rodinných domů v obci

Výstavba rodinných domů v obci

Tento článek popisuje výstavbu rodinných domů v naší obci od r. 2004 v nových, do té doby nezastavěných lokalitách s výhledem do budoucna.

1. Lokalita Školní zahrady – výstavba ukončena kolaudací RD v roce 2010

- v lokalitě byly celkem 3 stavební místa s výstavbou  dvou samostatně stojících srubových domů, třetí dům byl postaven klasickou zděnou technologií se dřevem obloženou venkovní fasádou tak, aby připomínal po dokončovacích pracích dřevostavbu a celá oblast spolu s rybářským srubem působila konzistentně. Inženýrské sítě zde již byly vybudované, obec zaplatila pouze náhrady nájemcům pozemků za trvalé porosty v celkové výši 19 500,- Kč. Cena pozemků byla stanovena  na 180 Kč/m2, příjem z prodeje pozemků byl 964 tis. Kč. V okolí bylo vysazeno celkem 20 listnatých stromů a v bezprostřední blízkosti lokality bylo v roce 2020 vybudováno workoutové a parkourové hřiště.

2. Lokalita Tálky - oblast s celkovým počtem 49 nových domů. V bezprostřední blízkosti lokality byla vytvořena klidová zóna vysazením nové zeleně na ploše 2,5 ha.

- výstavba RD probíhala ve 4. etapách. Dosud byla ukončena výstavba v lokalitách Tálky I., II., III., pouze jeden RD lokality Tálky III. je ještě ve výstavbě, od r. 2020 probíhá výstavba lokality Tálky IV.

 

      Tálky I. - oblast od budovy základní školy ke zděnému transformátoru na komunikaci III/4203 s celkem 17- ti domy (3 dvojdomky a 11 samostatně stojících). V lokalitě jsou provedeny všechny dokončovací práce včetně chodníku. Jsou zde také umístěny kontejnery pro separovaný odpad. Podél místní komunikace bylo vysazeno 13 stromů. Výstavba inženýrských sítí začala v r. 2004, prodej pozemků byl zahájen v r. 2004, cena pozemků byla stanovena na 80 Kč/m2, celkový příjem z prodeje pozemků byl 921 tis. Kč, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 850 tis. Kč, kolaudace domů proběhla do r. 2011

      Tálky II. - v oblasti podél silnice III/4203 ve směru na Šakvice a souběžné slepé ulice je postaveno celkem 12 nových domů. Všechny domy byly postaveny klasickou technologií. V lokalitě jsou provedeny všechny dokončovací práce včetně chodníku. Výstavba inženýrských sítí začala v r. 2005, jejich celkové náklady pro I. a II. etapu včetně komunikace a přeložky VN byly 9 600 tis. Kč, příspěvek fy E.ON a JmP činil 485 tis. Kč, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a JmK ve výši 2,5 mil. Kč. Prodej pozemků byl zahájen v r. 2007 se  stanovenou cenou 180 Kč/m2, celkový příjem z prodeje pozemků byl 1 830 tis. Kč. Kolaudace domů proběhla do r. 2011.

      Tálky III. - v této etapě bylo postaveno celkem 15 samostatně stojících rodinných domů ve směru od základní školy po komunikaci III/4203 ve směru na Šakvice. Většina domů byla postavena klasickou technologií, pouze jeden dům je montovaný z prefabrikovaných panelů. V lokalitě jsou provedeny všechny dokončovací práce včetně chodníku. Výstavba inženýrských sítí byla zahájena v r. 2008, celkové náklady pro vybudování inženýrských sítí byly 7 457 tis. Kč, příspěvek JmP činil 615 tis. Kč, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a JmK ve výši 1,7 mil. Kč. Prodej pozemků byl zahájen v r. 2007 se  stanovenou cenou 300 Kč/m2, celkový příjem z prodeje pozemků byl 4 586 tis. Kč. Kolaudace domů proběhla do r. 2020, jeden dům byl v r. 2020 ještě rozestavěný.

       Tálky IV. - oblast v jižní části celé lokality, která leží v ochranném pásmu tranzitních plynovodů. Společnost NET4GAS povolila stavbu RD až v roce 2018 do max. ve vzdálenosti 105 m od okraje nejbližší trasy (ochranné pásmo je 200 m). V této etapě bude postaveno 5 RD zděnou technologií. Doplnění inženýrských sítí bylo zahájeno v r. 2020, celkové náklady pro vybudování inženýrských sítí včetně přeložky vysokého napětí jsou 1 967 tis. Kč. Prodej pozemků byl zahájen v r. 2020 se  stanovenou cenou 500 Kč/ m2 + DPH, celkový příjem z prodeje pozemků činil 4 586 tis. Kč, kolaudace RD je stanovena do 31.12.2025.

3. Lokalita Zahrady – jedná se o plochu pro výstavbu RD mezi komunikací III/4203 a firmou Thermal Trend s.r.o., navazující na zastavěnou část obce. Lokalita je rozdělena na 49 stavebních pozemků, v její severní části bude vytvořena zóna zeleně na ploše cca 7500 m2, která oddělí lokalitu bydlení od průmyslové zóny. V navazující západní části je od r. 2013 realizována klidová zóna zeleně na ploše 9000 m2.

- výstavba RD bude probíhat ve 4 etapách, první etapa bude ukončena kolaudacemi RD v roce 2021, zahájení další etapy se předpokládá v roce 2023. Dosud nejsou ještě dořešeny všechny vlastnické vztahy v lokalitě – tato skutečnost se týká 2 etap.

           

     Zahrady I.- oblast v jižní části lokality podél Starovičského potoka s celkem 15- ti domy postavených klasickou technologií, z toho 2 domy v pasivním standardu. Všechny domy jsou již vystavěné.  V lokalitě musela být provedena úprava koryta potoka včetně nového mostu přes potok, nyní jsou provedeny všechny dokončovací práce mimo chodníku, jehož výstavba bude realizována po úplném dokončení všech RD. Výstavba inženýrských sítí začala v r. 2016, celkové náklady pro vybudování inženýrských sítí včetně úpravy koryta potoka a vybudování mostu přes potok byly 5 850 tis. Kč. Prodej stavebních pozemků byl zahájen v r. 2015, kolaudace je stanovena nejpozději do 31.12.2021, cena pozemků byla stanovena na             400 Kč/ m2, celkový příjem z prodeje pozemků byl 4 331 tis. Kč.

     Zahrady II. + III. – 2 etapy výstavby navazující na severní část lokality Zahrady I., v každé bude zasíťováno 12 stavebních míst. V těchto lokalitách je třeba ještě vypořádat vlastnické vztahy, tj. nakoupit nebo směnit pozemky s dalšími 5- ti vlastníky sousedních pozemků. Předpokládaný prodej pozemků v této oblasti stavebníkům je r. 2023.

     Zahrady IV. – pro tuto etapu výstavby je vydáno stavební povolení k výstavbě inženýrských sítí, odbor životního prostředí však upřednostňuje výstavbu RD na předcházejících 2 lokalitách, aby nebyl uzavřen prostor stávajících zahrad v zastavěné lokalitě.

4. Lokalita „Padělky“- v této oblasti je celkem 7 pozemků v soukromém vlastnictví pro výstavbu domů v šířce 10 – 13 m, což by umožňovalo stávajícím vlastníků výstavbu RD pouze v uzavřené formě, tj. řadovou výstavbu. Pro obec tato skutečnost znamená vybudovat inženýrské sítě a komunikaci ve finančním objemu min. 7 000 tis. Kč. Výstavba v této oblasti je tedy nejbližší době z hlediska vynaložených finančních nákladů velmi nepravděpodobná, snad jen po dohodě s vlastníky pozemků, kteří by se tak museli z větší části na finanční úhradě podílet.

5. Lokalita ul. Pánská – oblast na konci ulice Pánská, navazující na lokalitu Školní zahrady, kde budou k dispozici 2 stavební místa. Možnost výstavby RD je podmíněna zrušením trasy VTL plynovodu, ke kterému by mělo dojít dle vyjádření GasNet s.r.o. v roce 2021. V lokalitě bude zároveň zapotřebí realizovat prodloužení stávajících inženýrských sítí. Předpoklad realizace, příp. prodeje pozemků v roce 2023.

Orientační plánek

U Hřiště 2004Komárov před výstavbouJaro 2005Léto 2005Léto 2005Léto 2005Léto 2005Podzim 2005Podzim 2005Podzim 2005Léto 2006Léto 2006Léto 2006Léto 2006Lokalita pro II. etapu výstavbylokalita Tálky III_VI 09Tálky II 2008Tálky II 2008Tálky II 2008

Obec

Revitalizace zeleně na vybraných lokalitách

Povinná publicita - Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Starovičky

Povinná publicita - Projekt „Workout a parkour hřiště, nejlepší cvičiště“

Projekt workout

Mobilní aplikace

logo v obraze

Informace z našeho webu na chytrých telefonech. Mobilní aplikace – V OBRAZE.

Mapa závad, rezervační systém KD

mapa

Počasí

dnes, středa 29. 11. 2023
zataženo -1 °C -4 °C
čtvrtek 30. 11. zataženo 1/-3 °C
pátek 1. 12. sněžení 1/-4 °C
sobota 2. 12. mírné sněžení 2/-2 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Hody 2008

Teploměr

29.11.2023 02:44

Aktuální teplota:

-0,3 °C

Vlhkost:

79,4 %

Rosný bod:

-3,5 °C