, svátek má

Důležitá čísla

Tísňová volání112
Hasiči150
Záchranná sl.155
Policie158
Městská policie156
Pohotovost Brno545 538538
Pohotovost Hustopeče519 407310
Dětská pohotovost Brno      533 302236
Zubní pohotovost 545 538538
Lékárna Koliště 545 424811
Lékárna Kobližná542 212110
elektřina E.ON545 141880
voda519 411058
plyn JMP1239

Povinně zveřejňované informace

1.Úplný oficiální název povinného subjektu.Obec Starovičky
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s §1 a §2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle §2 zákona č. 128/2000 Sb. vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu §18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
3.Popis organizační struktury povinného subjektu.Struktura a kontakty
4.Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.Struktura a kontakty
5.Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.Komerční banka, pobočka Hustopeče, bankovní spojení 5028651/ 0100
6.Identifikační číslo organizace (IČO).IČO: 00283592
7.Daňové identifikační číslo (DIČ).DIČ: CZ00283592
8.Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

Schválený rozpočet 2005: 

P = 7.632.663 Kč, V = 6.632.663 Kč, F = 655029 Kč
Schválený rozpočet 2006

P = 9.417.702 Kč, V = 7.532.750 Kč,  F = 1.884.952 Kč
 Schválený rozpočet 2007

P = 7.655.900 Kč, V = 7.655.900 Kč, F = 0 Kč

Schválený rozpočet 2008 :

 P = 10.966.900 Kč, V = 10.966.900 Kč,  F = 0

Schválený rozpočet 2009 :

P = 13 508 600 Kč, V = 15 024 100 Kč, F = 1 515 500 Kč

Schválený rozpočet 2010:

P ´= 7 686 000 Kč, V = 14 969 300 Kč,  F = 7 283 300 Kč

Schválený rozpočet 2011 :

P = 47 482 900 Kč, V = 49 590 200 Kč, F = 2 107 300 Kč

Schválený rozpočet 2012:

P = 6 990 300 Kč, V = 9 828 300 Kč, F = 2 838 000 Kč

Schválený rozpočet 2013:

P = 7 769 800 Kč, V = 9 105 400 Kč, F = 1 335 600 Kč

Schválený rozpočet 2014:

P = 10 763 500 Kč, V = 12 294 900 Kč, F = 1 531 400 Kč

Schválený rozpočet 2015:

P = 10 695 200Kč, V = 11 360 500 Kč, F = 665 300 Kč

Schválený rozpočet 2016:

P = 11 597 000, V = 12 413 600 Kč, F = 816 600 Kč

9.Místo a způsob, jak získat příslušné informace.Osobně: OÚ Starovičky, Starovičky 43, 69301
Písemně: OÚ Starovičky, Starovičky 43, 69301
Elektronicky: starovicky@starovicky.cz
10.Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.Obecní úřad Starovičky
69301 Starovičky 43
11.Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.Obecní úřad Starovičky
69301 Starovičky 43
12.Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat. Obecní úřad Starovičky nabízí  formuláře z finančního úřadu a formulář Žádost o vydání občanského průkazu....
Další formuláře můžete získat na: www.form.cz
13.Popisy postupů (návody pro řešení životních situací). Informace o řešení nejrůznějších životních situací lze získat přímo od pracovníků OÚ Starovičky nebo v obci s rozšířenou působností na:
MěÚ Hustopeče
Informace lze také získat na : Portál veřejné správy.
14.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují přávo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinému subjektu, a to včeně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. 

Město Hustopeče na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy vykonává přenesenou působnost na úseku na úseku sociálně-právní ochrany dětí za obec Starovičky. Bližší informace na http://www.hustopece-city.cz/ospod/.

viz: Vyhlášky a nařízení obce
15.Sazebník úhrad za poskytování informací.

Kopírování :

1 list A4 2 Kč, oboustranný A4 3 Kč ( jen černobíle)

1 list A3 3 Kč, oboustranný A3 6 Kč ( jen černobíle)

Ověření podpisu 30 Kč.
Ověření listiny (1 strana) 30 Kč
Změna trvalého pobytu 50 Kč.
Pronájem veřejného prostranství- 100 Kč/den
Hlášení (1x) v místním rozhlase 20 Kč + DPH
Poplatekza psa 50/ 150 Kč na 1 rok.
Tuhý komunální odpad ("popelnice") 140 Kč na 1 rok a 1 osobu
Za užívání hrobového či urnového místa: 
        místo pro jeden hrob 325 Kč/10 let
        místo pro dvojhrob 650 Kč/10 let
        místo v urnové stěně 325 Kč/10 let

16.Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2012

17.Seznam zřízených organizací

Základní škola a mateřská škola Starovičky, okres Břeclav
Místní knihovna Starovičky

JSDH Starovičky

© Obec Starovičky, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti

Obecní Úřad Starovičky, Hlavní 43, 693 01 Starovičky

tel.: +420 519 414 035, email: starovicky@starovicky.cz

Za stránku odpovídá: Obec Starovičky, poslední aktualizace: 27.5.2013 16:54.